Інформація для клієнтів

Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Товариство надає Клієнтам фінансову послугу із надання об’єкта лізингу (вживані автомобілі) на умовах фінансового лізингу на підставі Договору.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”) «договір є обов’язковим для виконання сторонами».

Згідно із статтею 631 ЦК України «строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору».

Відповідно до статті 525 ЦК України «одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».

Дострокове розірвання Договору допускається:

  1. за згодою Сторін Договору – у будь-який момент дії Договору;
  2. в односторонньому порядку Лізингоодержувачем письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі об’єкта лізингу становить більше 60 днів, та дане прострочення  виникло з вини Лізингодавця, а не являється результатом прострочення постачальника (продавця) об’єкта лізингу;
  3. в односторонньому порядку Лізингодавцем за умов порушення Лізингоодержувачем взятих на себе обов’язків перелік таких порушень прямо визначені Договором.

При розірванні Договору за згодою Сторін, у відповідній домовленості між ними про розірвання Договору має бути врегульовано питання розрахунків між Сторонами Договору.

При розірванні Договору в односторонньому порядку Лізингоодержувачем (згідно вказаного вище порядку) дострокове припинення надання фінансової послуги передбачає повернення сплаченого Лізингоодержувачем авансового платежу, якщо даний платіж ним був здійснений до моменту настання обставин, що дають підстави для відмови від Договору.

При розірванні Договору в односторонньому порядку Лізингодавцем (згідно вказаного вище порядку) у Лізингоодержувача настає строк для оплати всіх неоплачених платежів що залишилися за Договором, а також всіх належних до сплати платежів (прострочені для сплати платежі згідно графіку та штрафних санкцій). У випадку не виконання даної умови,   Лізингодавець має право стягнути з Лізингоодержувача суму належних до сплати платежів (прострочені для сплати платежі, згідно графіку та штрафні санкції) і вимагати повернення об’єкта лізингу в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, за рішенням суду або іншим чином відповідно до закону.          

Якщо Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання цього Договору законної сили.

Ми готові допомогти

Робочі години: Пн.-Пт. 9:00 – 18:00*
* Деякі наші філії працюють в суботу